Trwa przetwarzanie danych
Sklep Pewex

Pewex

Warszawa lat 60.

Warszawa lat 60. – Ścia­na Wschod­nia stała się szyb­ko wi­zy­tów­ką no­wo­cze­snej War­sza­wy chęt­nie uwiecz­nia­ną na fo­to­gra­fiach mia­sta, widok ze skrzy­żo­wa­nia ulicy Mar­szał­kow­skiej i Alei Je­ro­zo­lim­skich, ko­niec lat 60

Warszawa lat 60.

Ścia­na Wschod­nia stała się szyb­ko wi­zy­tów­ką no­wo­cze­snej War­sza­wy chęt­nie uwiecz­nia­ną na fo­to­gra­fiach mia­sta, widok ze skrzy­żo­wa­nia ulicy Mar­szał­kow­skiej i Alei Je­ro­zo­lim­skich, ko­niec lat 60

Zobacz następny

Komentarze

Momencik, trwa ładowanie komentarzy   ładowanie…